Bara 14 stycken hade tagit sej till årsmötet, kanske kunde det bero på det kyliga vädret.
Kvicksilvret hade för dagen krypit ner till 20 minusgrader.
Men det stoppade inte en tapper mopedist från att köra moppe.

 

 

Årsmötesprotokoll

Pite Moppers årsmöte onsdag den 18 februari kl 19:00
Plats: Lyan/Strömgården Prästgårdsgatan 3
Antal närvarande: Bara 14st, kan bero på kylan (-20)

1.   Mötet öppnades
2.   Till ordförande för mötet valdes Anders Westerberg
3.   Till sekreterare för mötet valdes Johan Sondell
4.   Dagordningen fastställdes/godkändes
5.   Till protokolljusterare/rösträknare valdes Jan Andersson och Kurt-Lennart Nilsson
6.   Kallelsen till mötet godkändes (papper, mail och på hemsidan)
7.   Verksamhetsberättelsen för 2008 godkändes
8.   Kassaredogörelsen godkändes
9.   Revisionsberättelsen lästes upp av Tommy Edström och godkändes
10. Ansvarsfriheten för styrelsen beviljades
11. Till ordförande ”President” för 1 år valdes Anders Westerberg
12. Till vice ordförande för 2 år valdes Leif Samuelsson
13. Till suppleanter för 1 år valdes Kurt-Lennart Nilsson, Åke Engberg och Joel Sandström
14. Till revisor för 2 år valdes Stig Falkman
15. Till revisorsuppleant för 1 år valdes Mats Wikman
16. Till valberedning för 1 år valdes Tommy Carlsson, Håkan Nyström och Jan Andersson
17. Inga skrivelser/motioner från medlemmar inlämnade
18. Verksamhetsplanen för kommande år lästes igenom och godkändes
19. Medlemsavgift för kommande år är oförändrat 150 kronor
20. Budgetförslaget för kommande år gicks igenom och godkändes
21. Mötet avslutades och klubben bjöd på fika.

 

Sekreterare
Johan Sondell

Protokolljusterare
Kurt-Lennart Nilsson, Jan Andersson