Den soliga Lördagen den 11 Juli samlades ett gäng medlemmar med sina mopeder på Rådhustorget för en mopedtur till Vischan i Lillpite.
Lillpitedagen som anordnades denna Lördag var anledningen till vår utflykt och vi hade blivit inbjudna att visa våra mopeder på Vischan.