I år fick Norrlands Motorhistoriker och PiteMoppers hålla till på Nolia med sina Torsdagskvällar för att Badhusparken har varit stängd för ombyggnad. Här kommer lite blandade foton från dessa Torsdagar.