Moppers har sedan länge varit inbjudna att komma till Luleå och titta på
universitetet och den 29/3 blev det till slut ett besök.
Dessa märken fick vi se göras. Först skars biten ut ur en 2mm aluminuimskiva med hjälp av en Nd-YAG-laser som pulsades
med 85W och var kopplat till ett huvud där luft trycktes in och oxiderade skärsnittet. Sedan gjordes loggan med en annan
liknande laser som frekvensdubblas och har speglar i 
optiken som ändrar vars strålen träffar. Tekniken kallas lasermärkning
och är en väl förkommande teknik. Bara titta på alla stållinjaler och skjutmått.
Svåra ord men titta på bilden och se detaljrikedomen, kan även säga att det har inte skett någon efterbearbetning, fascinerande.

Tack Joakim Wikström och LTU för att vi fick komma och titta, tyvärr var det inte så många som var intresserade
men vi som kom och tittade tyckte det var mycket intressant.