Sture Lundkvist i Ursviken har varit cykel och mopedhandlare i 30 år.
Nu har han pensionerat sig och upphört med sin verksamhet.
Sture har samlat på sig en mängd med gamla cyklar, mopeder, och
andra intressanta prylar under årens lopp som han har renoverat,
och ibland endast polerat upp. Han har inrett sina gamla lokaler på ett mycket stilfullt sätt.
Han har även några intressanta bilar som skall fixas till framöver.

Tack Sture för fikat och för den fina guidningen.