Avrostningsrundan blev framflyttad en vecka i år på grund av fordonsutställningen i

Nolia ishall 12–13 maj där vi deltog med 40 mopeder.

Lika många mopeder (40 st) anslöt och körde årets avrostningsrunda den 19 maj.

Vi firade 15 års jubileum i år. Håkan Nyström och Sixten Renquist tilldelades diplom.

Vädret var soligt och fint och de flesta mopederna fungerade klanderfritt.

En punktering på Sixtens framhjulsdrivna Velmo satte dock stopp för vidare färd.

De blev att lasta den på följebilen och åka Opel Blitz den sista biten hem.