Intervju som gjordes av Sveriges Radio P4 hemma hos Anders Westerberg den 14 juli.
Lyssna här.

 

Intervju som gjordes av SVT hemma hos Anders Westerberg den 24 juli.
Se den här.